payment method

    paypal id :

   54519444@qq.com


China of bank : 

Name:Luo Xiaohong
Accounts: 374071814192
BANK :        BANK OF CHINA PUZHOU LU SUBBRANCH WENZHOU ZHEJIANG 

 

    SWIFT CODE:   BKCHCNBJ92B